Pre zlepšenie ponúkaných služieb stránka www.poidotoho.csob.sk používa cookies. Používaním stránky súhlasíte s používaním cookies, pričom za súhlas sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Čo sú cookies

Cookies sú textové súbory, uložené priamo vo vašom počítači, ktoré sa pri vstupe do www.poidotoho.csob.sk uložia. Použitie cookies nie je nebezpečné, cookies nemôžu prenášať vírusy, ani čítať údaje z harddisku počítača, ale predovšetkým zlepšujú funkčnosť webových stránok.

Čo uchovávame

Pomocou cookies uchovávame iba výlučne anonymné údaje, ktoré nie sú nijako spojené s vašou osobou a nerealizujeme žiadnu identifikáciu klienta.

Nesúhlas

Ak nesúhlasíte s používaním cookies na stránke www.poidotoho.csob.sk, nepoužívajte túto stránku, alebo zabráňte prostredníctvom nastavenia vášho webového prehliadača ukladaniu cookies. Pri takomto nastavení vám však nevieme garantovať úplnú funkčnosť našej stránky.